Wednesday , May 22 2019
Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго:

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний үнэн зөв мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль цаг уурын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдлоос сэргийлэх, цаг агаар уур амьсгалын нөөцийг зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>