Wednesday , May 22 2019
Онцлох мэдээ

Түүхэн замнал

 

Булган аймгийн Ус Цаг уур орчны шинжилгээний албаны түүхэн замнал 

 • Булган аймгийн төвд цаг уурын шинжилгээний станц 1941 онд ЗХУ-ын хүч хөрөнгөөр байгуулагдаж зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд уур амьсгалын ажиглалт хийж эхэлсэн.
 • 1955 оны 6-р сарын 23-нд ЗХУ, БНМАУ-ын Засгийн газрын хэлэлцээр ёсоор аймгийн төвийн цаг уурын станц, усны харуулыг Монголын талд шилжүүлэн өгсөн.
 • 1958 оноос эхлэн тус аймгийн бүх сумдад цаг уурын станц харуул байгуулагдан ажиллаж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг явуулах байгаль цаг уурын нөхцлийг судалж, цаг уурын урьдчилсан мэдээ зөвлөмжүүдээр орон нутагт үйлчилдэг болов.
 • Тус аймгийн нутгаар дайран өнгөрөх Сэлэнгэ, Орхон, Эг зэрэг томоохон гол мөрнүүдэд 1942 оноос, Тарвагатай, Эрин-Тавт, Могой зэрэг жижиг голуудад 1980 оноос эхлэн суурин ба явуулын судалгаа хийж эхэлснээр Булган аймгийн нутаг дахь гадаргын усны нөөцийг судлах судалгааны ажил хийгдэж байна
 • Ус цаг уурын станц, салбаруудыг удирдан зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий Ус цаг уурын товчоог 1967 онд байгуулсан нь аймгийнхаа хэмжээнд ус цаг уурын судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх, салбар сүлжээг бий болгох, аж ахуй, зохион байгуулалтын хувьд биеэ даасан чухал арга хэмжээ болсон юм.
 • 1962 оноос ажиглагч нарыг курсээр бэлтгэж эхэлсэн ба анхны курсын ажиглагч нь Д.Баяраа (Булган), Алтангэрэл (Гурванбулаг), Чойнд (Сайхан), Цэрэндулам (Хангал), Мөнх-очир (Тэшиг) нар байв.……..
 • Аймгийн төвийн станцад 1963 оноос (1982 онд хаагдсан) шаар хөөргөлтийн аргаар өндрийн салхины зүг хурдыг тодорхойлж иргэний агаарын тээврийн аюулгүй байдлыг хангах болон бусад зориулалтын ажилд мэдээ өгч үйлчилж байв.
 • Ойт хээрийн бүсэд бэлчээрийн нөхцөлд нутгийн мал маллах цаг уурын тааламжтай болон зохисгүй нөхцлийг тогтоож, мал маллагааны технологийг боловсронгуй болгох чиглэлээр мал аж ахуйн цаг уурын судалгааны ажлыг 1975 оноос эхлэн хийсэн ба одоо үхэр, хонь, ямааны 3 харуул ажиллаж байна.
 • 1972 оноос агаар ус хөрсөн дэх цацраг идэвхит бодисын хэмжээг өдөрт 2-с доошгүй удаа тодорхойлдог болсон төдийгүй агаар дахь азотын давхар исэл, хүхрийн давхар исэлд хяналт тавих ажиглалтыг 1986 оноос Булган хотод хийж эхэлсэн.
 • Нарны цацрагийн эрчимшлийг судлах ажлыг 1973 оноос хийж нарны гийгүүлэлт болон нарны шууд ойсон сарнисан цацрагуудыг судлаж байна.
 • 1982 онд Урьдчилан мэдээлэх товчоог байгуулж орон нутгийн удирдлага болон ард иргэдийг цаг агаарын урьдчилсан ба урьдчилан сэргийлэх мэдээгээр үйлчлэх ажлыг хийж байна.
 • 1986 оноос иргэний агаарын тээврийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цаг уурын бодит мэдээгээр үйлчлэх нислэгийн цаг уурын станц байгуулагдан ажиллаж байна.
 • 1996 оноос компьютерээр мэдээ дамжуулдаг болсон ба техник технологийн хөгжилтэй уялдан цаг уурын мэдээлэл солилцох ажиллагаа өргөжсөн.
 • 1996-2000 онд УМТ-нд цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах автоматчилсан боловсруулалтын системийг нэвтрүүлсэн.
 • 2001 оноос орчин зүйн ажиглалт (ургамлын голлох хөнөөлт хортон шавьж мэрэгчдийн гаралт тархалт өсөлт хөгжилт хөнөөл учруулалтыг тооцох), бэлчээрийн даац багтаамж тодорхойлох (ургац тооцох талхлагдалтын үнэлгээ өгөх ) ажил хийж мал өвөлжилт хаваржилтын тойм мэдээгээр үйлчилж ирлээ.
 • 2002 оноос АМДС-н үйл ажиллагаа бие даасан байдлаар ажлаа явуулж байна.
 • 2004 оны 11-р сард Японы Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар аймгийн төвд цаг уурын SК-4100 Автомат станц, сансрын холбооны VSAT-ийн сүлжээ тавигдаж УЦУХ болон бусад аймаг хотуудтай сансрын холбоогоор харилцах болсон.
 • 2005 оны 4 сард ХААЦУ-н ажиглалтын мэдээг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулдаг болсон.
 • 2006 оны 8-р сараас VSAT-ийн сүлжээгээр интернетэд холбогдон дэлхийн цаг уурын бүсийн төвүүдээс маш их мэдээллийг богино хугацаанд хүлээн авч байна.
 • 2008 оны 6 сард Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Атрын-3” аянаар тус аймагт Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх экспедиц байгуулагдан ажиллаж байна.
 • 2008 оны 11-р сарын 28-нд Хутаг станцад, 11-р сарын 30–нд Ингэттолгой станцад, 12-р сарын 3–нд Гурванбулаг станцад цаг уурын CAMS-620 автомат станц /БНХАУ-ын/ ашиглалтанд орж ажиглалтыг автомат станцаар хийдэг болсноор ажиллагсдын ажиллах нөхцөл боломж дээшилж агаар мандлын элементүүдийг минут секунд тутам хэмждэг боллоо.
 • 2010 оноос усны станц нь Databas-р усны харуулын мэдээ материалыг боловсруулдаг болж мэдээллийг нэгдсэн санд оруулдаг болсон. Бүх сумдын цаг уурын өртөө харуулууд бэлчээрийн ургамлын төлөв байдлын ажиглалт хийдэг болсон.
 • 2012 оны 6 сараас Булган аймагт сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон  Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори шинээр байгуулагдан ажиллаж байна.
 • 2012-оны 11-р сараас Тэшиг, Могод өртөөдөд AWS-330 автомат станц суурилуулсан
 • 2013 оны 6-р сарын 24-өөс өндөр хурдны шилэн кабельд холбогдсон.
 • 2014 оны 06 сарын 26-д Булган өртөөнд Vaisala AWS-310 автомат станц тавигдан ажиллаж байна.
 • 2015 оны 6 сарын 10нд Рашаант, 6 сарын 14 нд Дашинчилэн сумын цаг уурын харуулуудад автомат станц тавигдан ажиллаж эхэллээ.
 • Булган аймгийн ус цаг уурын байгууллага нь 1966-1986 онд Ус цаг уурын товчоо, 1986-1987 онд Ус цаг уурын газар, 1988-1990 онд Байгаль орчныг хамгаалах газар, 1991-1992 онд Байгаль орчны хяналтын газар, 1992 онд Ус цаг уурын газар, 1992-2009 онд Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв, 2009 оноос Ус цаг уур орчны шинжилггэний алба нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 • 2008, 2013,2015 онуудад УЦУОШГ-н даргын тушаалаар хэлтсийн зохион байгуулалтанд тус тус орж одоо Цаг уурын хэлтэс, Ус орчны шинжилгээний хэлтэс , Захиргаа аж ахуйн хэсэг гэсэн 3 хэлтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>