Онцлох мэдээ

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ 2.1. Төрийн албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөнө: 2.1.1. үзэл бодол, зан суртахуун, үг, үйлдлээрээ  Үндсэн хууль, бусад хуулиар баталгаажуулсан хууль ёсыг эрхэмлэн дээдлэх зарчмыг илэрхийлэн сахина; 2.1.2. шударга ёсыг дээдэлж, хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байна; 2.1.3. төрт ...

Дэлгэрэнгүй