Онцлох мэдээ

Хүний нөөцийн стратеги

БУЛГАН АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН АЖИЛЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

  Төрийн албаны тухай хуулийн 14-18 дугаар зүйлийн заалтууд нь УЦУОШТ-ийн албаны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулах хууль эрх зүйн үндэслэл болно. Хөтөлбөрийн зорилго УЦУОШТ-ийналбан хаагчдын ажиллаж, амьдрах нөхцөл бололцоог сайжруулах асуудлын хүрээнд ажлын нөхцлийг сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад энэхүү хөтөлбөрийн зорилго ...

Дэлгэрэнгүй