Онцлох мэдээ

Албан хаагчийн чиг үүрэг

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Монголын болон дэлхийн цаг уурын байгууллагын судалгаа шинжилгээний тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллахын тулд тогтоосон цэгт, тодорхой цаг хугацаанд агаар, усан мандал, газрын гадаргад явагдах цаг агаарын үзэгдэл, орчны бохирдол, таримал болон бэлчээрийн ургамлын үзэгдэл зүй, хортон шавьжны ажиглалт зэрэг шинжилгээ судалгааны хөтөлбөрт ажлыг чанартай хийж ард иргэд, хэрэглэгчийг цаг агаарын ...

Дэлгэрэнгүй