Онцлох мэдээ

Сургалт, семинар

Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь -2 төслийн хүрээнд 2019 оны 05-р сарын 22-24 ны өдрүүдэд сургалт зохион байгууллаа

Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь -2 төслийн Цаг агаар, бэлчээрийн мэдээллийг гар утсаар авах систем, болон бэлчээрийн даац багтаамж тодорхойлох сэдвийн хүрээнд Мерси Кор Монгол ОУБ-ын Булган дахь салбарын дэмжлэгэтэй УЦУОШТөвийн төв хөдөөгийн салбар нэгжийн албан хаагчдыг чадавхжуулах нэгдсэн сургалтыг 2019 оны 05-р сарын 22-24 ...

Дэлгэрэнгүй