Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго:

Булган аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв нь ус цаг уур орчны чанартай шуурхай мэдээллээр аймаг орон нутгийнхаа албан байгуулага ард иргэдэд үйлчлэх, байгалийн гамшигт үзэгдэл, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэрэмжлүүлэх замаар хувь хүн, нийгэмд учирах хохирлыг бууруулахад төр захиргааны байгууллагад туслах, уур амьсгалын нөөцийг бүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой ажилладаг.

Leave a Reply