Онцлох мэдээ

Шилэн данс

УЛААНБААТАР ХОТЫН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/904

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЦУОШТ– http://shilendans.gov.mn/main/agency/12

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/40

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/71

БУЛГАН АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/99

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЦУОШТ– http://shilendans.gov.mn/main/agency/134

ГОВЬ-СҮМБЭР АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/755

ДОРНОД АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/208

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/166

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/238

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/624

ЗАВХАН АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/268

ОРХОН АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/732

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/311

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/347

СҮХБААТАР АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/381

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН УЦУОШАТ– http://shilendans.gov.mn/main/agency/409

ТӨВ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/452

УВС АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/484

ХОВД АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/519

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН УЦУОШТ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/556

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН УЦУОШТ– http://shilendans.gov.mn/main/agency/588

Leave a Reply